Corporate Headquarters:
HHC Group Corp.
No. 61 Xinggang Rd.
Zhonglou Economic Development Zone,
Changzhou, Jiangsu, P.R. China 213023
Established May 31, 2002.

Electronics Workshop

Electronics Workshop

Electronics Workshop

Mechanisms Workshop

Mechanisms Workshop

Mechanisms WorkshopInnovation Factory / China

Production Factory / Vietnam

Mechanisms Factory / China